YMGYNGHORIAD / CONSULTATION

Cyfleuster Storio Ynni Arfaethedig – Pentir
YMGYNGHORIAD Â’R GYMUNED
ynglŷn â chais Lightsource bp i ddatblygu cyfleuster storio ynni arfaethedig ger Is-orsaf Pentir.
Yn y Neuadd, 21 Mai 2024, galwch heibio unrhyw bryd rhwng 3pm a 6pm.
Mwy o fanylion…

Proposed Energy Storage Facility – Pentir
COMMUNITY CONSULTATION
Consultation regarding Lightsource bp’s Proposed Energy Storage facility near Pentir Substation.
In the Hall, 21 May 2024, drop in any time between 3pm and 6pm.

Further details…