Tenis Bwrdd

Mae’r clwb tenis bwrdd yn cyfarfod bob nos Wener yn y Neuadd rhwng 7:30 a 8:30 Mae’r clwb yn agored i bawb sydd yn 18 oed a throsodd.

Mae tri bwrdd ar gael. Dewch a’ch bat eich hun; ond os nad oes gennych un ac eisiau profi pethau yn gyntaf, mae un neu ddau o rai sbâr.

Y gost ar hyn o bryd (Medi 2022) yw £1 y noson.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Kate (Bronnydd), neu jesd galwch i mewn yn y Neuadd ar ddydd Gwener, 7:30 – 8:30.


The table tennis club meets every Friday evening in the Hall between 7:30 and 8:30 The club is open to anyone aged 18 years and older.

Bring your own bat; but if you don’t have one and want to try things out first, there are a couple of spares.

Payment is currently (Sept 2022) £1 per evening.

For further information please contact Kate (Bronnydd) or just call in at the Hall on a Friday, 7:30 – 8:30