Cyfansoddiad / Constitution

Mae’r Neuadd wedi ei chofrestru fel elusen. Rhif yr elusen: 509488
Enw’r elusen: NEUADD BENTREF RHIWLAS (RHIWLAS VILLAGE HALL).

Mae dogfen cyfansoddiad Pwyllgor Rheoli’r Neuadd yn dyddio o 1979 – gweler y ffeil PDF isod:

The Hall is registered as a charity. Charity number: 509488
Name of the charity: NEUADD BENTREF RHIWLAS (RHIWLAS VILLAGE HALL).

The document which defines the constitution of Rhiwlas Village Hall Management Committee dates from 1979 – see the PDF file below:

cyfansoddiad-constitution