Clwb Cant / 100 Club

English

Croeso i Glwb Cant Neuadd Bentref Rhiwlas.
E-bost: Clwb Cant Neuadd Rhiwlas

 • Fe fyddwn ni’n tynnu rhif lwcus allan bob mis er mwyn helpu i godi arian i dalu am welliannau parhaus i’r neuadd, ac i dalu am gostau cynnal a chadw cyffredinol.
 • Y gost fydd £5 y mis am bob rhif.
 • Mae gwobr o £100 ar gael i enillydd pob mis!!!
 • Gallwch dalu naill ai gydag arian parod neu drwy PayPal.
 • Byddwn yn tynnu rhif lwcus ar ail ddydd Mawrth pob mis.
 • Os oes rhifau heb eu gwerthu, a rhif o’r fath yn cael ei dynnu, bydd ail-dynnu-rhif yn digwydd.
 • Cysylltwch â Gill Walker neu Sharon Griffith, os dymunwch gymryd rhan.
 • Ein gobaith yw y medrwn ni wneud y Neuadd yn well eto hyd yn oed, yn lle y gall y gymuned i gyd ei fwynhau.

Welcome to Clwb Cant Neuadd Bentref Rhiwlas
(Rhiwlas Village Hall 100 Club).

Email: Clwb Cant Neuadd Rhiwlas

 • We will be holding a monthly draw to help raise funds towards continuous improvements of the Hall, and to pay for general upkeep and maintenance.
 • The cost per month will be £5 per number.
 • There is a single winning prize of £100 per month!!!
 • Payments can be made by cash or PayPal.
 • The draw will take place on the second Tuesday of each month.
 • Should any numbers be unsold, and those numbers be drawn, a re-draw will take place.
 • Please contact Gill Walker or Sharon Griffith, if you’d like to take part.
 • Hopefully together we can make the Hall even better, for all the community to enjoy.