Bwcio Ar-lein / Online Booking

  Os ydych yn bwcio ar ran busnes, cysylltwch â'r Neuadd am bris.
  If you are booking on behalf of a business, please contact the Hall for pricing.
  * - maes angenrheidiol  /  * - required field

  * Eich Enw   /  

  * Eich Cyfeiriad Ebost  /   

  * Amser eich digwyddiad  /   Your event's time(s)

  Mae'r gegin ar gael yn ddi-dal ar gyfer darparu paned i gefnogi digwyddiad gynhelir mewn ystafell arall / The kitchen is available at no-charge for preparing a cuppa in support of an event held in another room.

  Os ydych yn bwriadu llogi castell bownsio neu unrhyw ddyfais aer arall, gwelwch yr amodau hyn, a chysylltwch â ni os gwelwch yn dda. (Sylwch nad yw'r castell fod dros 3m (10t) o uchder, a bod cost ychwanegol o £5 y sesiwn am gastell bownsio neu unrhyw ddyfais aer arall) / If you intend to hire a bouncy castle or any other inflatable device, see these conditions, and please contact us. (Note that the castle must not exceed 3m (10ft) in height, and that there is an additional charge of £5 per session for bouncy castles or any other inflatable device.)

  Mewnbynwch y cod hwn, wedyn clicio ANFON / Input this code, then click on SEND:captcha