Bwcio / Booking

Gallwch fwcio’r Neuadd ar-lein, neu argraffu ffurflen i’w llenwi ar bapur.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Elfyn ar 07786554890 neu anfonwch e-bost i post@neuaddrhiwlas.cymru

Darllenwch Amodau Cyffredinol Llogi’r Neuadd a hefyd darllenwch Amodau Defnyddio’r Neuadd dros gyfnod y Covid a thicio’r blwch perthnasol yn y ffurflen fwcio i gydnabod eich bod yn cytuno â nhw.

 

You can book the Hall on-line, or print it out for filling on paper.

For further information please phone Elfyn on 07786554890 or send an email to post@neuaddrhiwlas.cymru

Please read General Conditions for Hiring the Hall and also read Conditions for Using the Hall during Covid and tick the relevant box in the booking form to confirm your agreement.