Help

  • Gallwch gysylltu â’r Neuadd trwy ebost: y.neuadd.rhiwlas@gmail.com
  • Os ydych am ychwanegu eich digwyddiad i’r Calendar defnyddiwch y ddewislen “Bwcio” uchod.
  • Os ydych chi eich hun yn defnyddio Google Calendar ar gyfrifiadur gallwch weld calendr y Neuadd trwy ychwanegu’r canlynol i’ch rhestr calendrau:   y.neuadd.rhiwlas@google.com
  • You can contact the Hall via email: y.neuadd.rhiwlas@gmail.com
  • If you would like to add your event to the Hall Calendar please use the “Booking” menu.
  • If you have your own Google Calendar on a computer you can view the Hall calendar by adding the following to your list of calendars:    y.neuadd.rhiwlas@google.com