Clwb Crefft Rhiwlas / Rhiwlas Craft Club

Scroll down for English.

Mae criw ohonom yn cyfarfod bob nos Lun rhwng 7-9 yn yr Ystafell Gymunedol, sydd yn gynnes a chyffyrddus iawn. Mae amrywiaeth eang o grefftau, er enghraifft, Gwau, Crosio,Brodwaith, Gwnio, Clytwaith a Chwiltio, Gwehyddu, Gwaith Gleiniau, Ffeltio a gweithio gyda ffelt, yn cael eu ymarfer ac mae’r aelodau yn barod iawn i rannu eu sgiliau.

Côst yr wythnos yw £2.00, sydd yn talu am logi’r Ystafell ac yn cynnwys paned a bisgedi.

Bydd croeso i bawb, yn grefftwyr profiadol neu’r rhai ohonoch sydd yn awyddus i ddysgu
crefft newydd.

A group of us meet every Monday evening between 7-9 in the Community Room, which is warm and very comfortable. A great variety of crafts are worked, for example, Knitting Crochet, Embroidery, Sewing, Patchwork and Quilting, Weaving, Bead work, Felting and working with Felt, the members being always willing to share their skills.

The weekly cost is £2.00 which pays the hiring fee and includes tea or coffee and biscuits.

Everyone will be warmly welcomed, experienced crafters or those who wish to learn a new craft.

Am fwy o wybodaeth ebostiwch: / For further information email:
Clwb Crefft Neuadd Rhiwlas