Clwb Rhiwen

Clwb Rhiwen – yn wreiddiol i bensiynwyr a rhai wedi ymddeol ond bellach yn agored i unrhyw un sydd am droi i mewn.

Mae’r clwb yn cyfarfod ar yr 2il a’r 4ydd dydd Mercher yn y mis am 2 o’r gloch yn y Neuadd. Rydym yn talu £1.50 am baned a raffl. Rydym yn trefnu gweithgaredd i bob tymor.


Clwb Rhiwen – originally for senior citizens and retired folk, but by now we extend a welcome to anybody who comes along.

The club meets on the 2nd and 4th Wednesday of the month at 2 o’clock in the Hall. We pay £1.50 for a cuppa and raffle. We organize an event for each season.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Iona Jones.
For further details please contact Iona Jones.
Ebost: post@neuaddrhiwlas.cymru