Cyswllt / Contact

I gysylltu â’r Neuadd defnyddiwch gyfeiriad y cadeirydd:
To contact the Hall please use the chair’s address:

Elfyn Jones-Roberts, 92 Cae Glas, Rhiwlas, BANGOR, Gwynedd LL57 4HG
Ffôn: 07786554890
E‑bost: post@neuaddrhiwlas.cymru


Neu, defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu â’r Neuadd:
Or use the form below to contact the Hall:

    Mewnbynwch y cod hwn, wedyn clicio ANFON / Input this code, then click on SEND:captcha