Arolwg / Survey

GAWN NI ADBORTH OS GWELWCH YN DDA…
Os ‘da chi di mynychu digwyddiad yn Neuadd Rhiwlas ‘sa ni wrth ein boddau clywed gennych! Mae’n ein helpu ni i ddarparu’r gorau ar eich cyfer. Dim ond cwpl o funudau gymrith i chi ateb yr ychydig gwestiynau yn y ffurflen.
Cliciwch ar y ddolen isod os gwelwch yn dda. Diolch.
Eich adborth

PLEASE GIVE US FEEDBACK…
If you’ve attended an event at Neuadd Rhiwlas we’d love to hear from you. Your feedback is so important and it helps us to improve! It will just take a couple of minutes for you to answer the few questions in the form.
Please click on the link below. Thanks.
Your Feedback