Merched y Wawr

Merched y Wawr – Cangen Rhiwlas, Rhanbarth Arfon

Cynhelir ein cyfarfodydd ar yr ail ddydd Mawrth yn y mis am 1.30 y prynhawn, yn Ystafell Gymunedol y Neuadd, sydd yn gynnes a chyffyrddus iawn. Yn ogystal a’r siaradwr gwadd neu weithgaredd (gweler Rhaglen 2022 – 2023 isod) mae amser i gymdeithasu dros baned a bisged.

Rydym yn griw bychan sydd yn awyddus iawn i groesawu aelodau newydd, boed yn Gymry Cymraeg neu yn ddysgwyr.

Byddwch yn siwr o gael croeso


On the second Tuesday of each month at 1.30 in the afternoon members of Merched y Wawr, Rhiwlas Branch, meet in the Hall’s Community Room – a warm and comfortable meeting place. As well as a guest speaker or event (see the current events programme below) there is time to socialize over a cuppa.

We are a small group keen to welcome new members, be they Welsh speakers or learners.

You will be very welcomed