Paneli Acwstig / Acoustic Panels

Y brif neuadd (yr ystafell fawr) nawr ar agor. Mae’r paneli acwstig wedi cael eu gosod ynddi. I’w gweld, dilynwch y ddolen yn: Lluniau


The main hall (the large room) is now open. The acoustic panels have now been installed. For pictures, follow the link in: Photos