Pwyllgor

Amcanion a Gweithgareddau
Rydym yn darparu ac yn cynnal a chadw Neuadd Bentref Rhiwlas, Bangor, Gwynedd i’w defnyddio er budd trigolion Rhiwlas a’r gymdogaeth.

Aims and Activities
We provide and maintain the Village Hall at Rhiwlas, Bangor, Gwynedd for the use and benefit of the inhabitants of Rhiwlas and the neighbourhood.


Aelodau Pwyllgor y Neuadd (Medi 2022)
Village Hall Committee (September 2022)

Swydd/OfficeYn cynrychioli / Representing
Elfyn Jones-RobertsCadeirydd/ChairGrŵp Diffib / Defib Group
Cynrig Ellis HughesYsgrifennydd Cofnodion / Minutes Secretary
Etholedig/Elected
Kate WheelockTrysorydd/TreasurerClwb Tenis Bwrdd / Table Tennis Club
Sharon GriffithIs-gadeirydd/Vice-chairCyfeillion Rhiwlas / Friends of Rhiwlas
Dafydd RobertsTechnoleg Gwybodaeth / Information TechnologyEtholedig/Elected
Gillian WalkerIs-drysorydd / Assistant TreasurerClwb Crefft / Craft Club
Iona JonesClwb Rhiwen
Elwyn JonesEtholedig/Elected
Lowri JamesCyngor Cymuned / Community Council
Linda JonesMerched y Wawr
Angharad OwenBwyd Bendigedig Rhiwlas / Incredible Edible Rhiwlas
-------------------
Angen Enw/Nomination ReqdEglwys St. Cedol Church
Capel Pisgah
-------------------
Gareth WilliamsGwirfoddolwr / Volunteer