Holiadur / Questionnaire

Click for English

Ddiwedd mis Medi 2021 dosbarthwyd holiadur o amgylch y pentref ac ar-lein, yn gofyn am farn y pentrefwyr am eu neuadd bentref.

Bellach rydym wedi cyhoeddi adroddiad o’r ymatebion a gafwyd.

Hefyd, rydym wedi darparu adroddiad sy’n crynhoi’r ymatebion hyn, ac yn amlinellu’r datblygiadau diweddaraf ynglŷn â’r Neuadd.


Towards the end of September 2021 we distributed a questionnaire around the village and online, asking for the views and opinions of residents about their village hall.

We have now published a report of the responses received.

We have also produced a report which summarizes these responses, and outlines the latest developments regarding the Hall.