Y Neuadd / The Hall

English >>

Cyfeiriad: Neuadd Bentref Rhiwlas, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd LL57 4GA

Ar y wefan mae calendr sydd yn hysbysebu digwyddiadau yn y Neuadd. Mae yma ffurflen fwcio i bentrefwyr allu cysylltu â’r Neuadd ynglŷn â trefnu digwyddiadau, ac mae hefyd ddisgrifiad byr o’r clybiau a’r cymdeithasau sy’n defnyddio’r Neuadd ar hyn o bryd.

Mae’r eiconau Facebook yn y troedyn yn ddolenni i dudalennau sy’n ymwneud â Rhiwlas.

Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth. Anfonwch eich awgrymiadau i gyfeiriad ebost y Neuadd sydd i’w gael trwy glicio ar “Help” uchod.


Address: Neuadd Bentref Rhiwlas, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd LL57 4GA

The website provides a calendar which lists Hall events. There is a booking form for villagers to contact the Hall regarding planned events, and there is also a brief description of the clubs and societies which currently use the Hall.

The Facebook icons in the footer are links to Rhiwlas-related pages

Your feedback is appreciated. Please send us your suggestions to the Hall email address found by clicking on the “Help” menu.