Ardal Ni, Bro Peris 2035

Cyflwyniad Cyngor Gwynedd,
Gwynedd Council Presentation

Ardal Ni 2035
Bro Peris

Y Nod / Aims

  • Canfod barn a dyheadau lleol ynghylch sut y dylai ardal Bro Peris ddatblygu dros y 10-15 mlynedd nesaf.
  • Seek local views and aspirations on how the Bro Peris area should develop over the next 10-15 years.
  • Helpu cymuned Bro Peris i adnabod a gwireddu’r hyn sy’n bwysig i drigolion er mwyn gwella’r ardal yn economaidd, amgylcheddol, gymdeithasol a diwylliannol​.
  • Help the community of Bro Peris identify and realise what matters to residents in order to improve the area economically, environmentally, socially and culturally.
Mwy o wybodaeth
Canlyniadau 1, Ionawr 2022

More information
Results 1, January 2022